Over ons

Het Rugpijnnetwerk is een samenwerkingsverband tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten, medisch specialisten en huisartsen in en rond Amsterdam.
 Door gebundelde krachten en korte lijnen tussen de verschillende disciplines bieden wij optimale kwaliteit van zorg voor uw rug- en nekklachten. Het gaat om rugzorg met en zonder operatie.

Top zorg voor uw rug: Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen de specialisten van OLVG Oost en OLVG West. Zij zetten hun gezamelijke kennis en expertise in om u als patiënt de beste zorg te bieden. Om deze kwalilatief hoogwaardige zorg ook buiten het ziekenhuis te waarborgen volgt behandeling van de selecte groep gespecialiseerde fysiotherapeuten van het rugpijnnetwerk.

Samen sterk: Om een goede zorg te garanderen zijn samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners essentieel. Binnen deze samenwerking staat de zorg voor u als patiënt centraal. De samenwerking wordt versterkt door korte lijnen onderling, de uniforme aanpak in de behandeling (wetenschappelijk onderbouwd) en zorgverleners die weten wat zij van elkaar mogen verwachten.

Het beste resultaat: In het rugpijn netwerk wordt u behandeld door een case manager. De casemanager is uw coach, begeleider en deskundige en vormt de rode draad van de gehele behandelcyclus. Deze ervaren fysiotherapeut is gespecialiseerd op het behandelen van rug- en nekklachten.

Rugpijn

Rugpijn is een veelvoorkomende klacht in Nederland. Naast dat het één van de meest genoemde redenen is om de huisarts of fysiotherapeut te bezoeken, is het ook een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Lage rugpijn kan plotseling of geleidelijk ontstaan. In de meeste gevallen gaat de pijn vanzelf weer over, maar als dit niet gebeurt kan het zinvol zijn advies te vragen aan de huisarts of fysiotherapeut.

In verreweg de meeste gevallen wordt er geen lichamelijke afwijking gevonden. Desondanks is rugpijn erg lastig en vervelend en kan de pijn uw dagelijks leven op een onprettige manier beïnvloeden. De therapeuten die zijn aangesloten bij het Rugpijnnetwerk hebben als doel zo snel mogelijk grip te krijgen op uw rugpijn en u van uw klachten af te helpen.

Er zijn gevallen waarbij de rugpijn langdurig aanwezig blijft. Ook dan is het goed om te weten wat u er zelf aan kunt doen en waar u de juiste hulp kunt vragen. Er kunnen meerdere factoren aanwezig zijn die uw klachten in stand houden. Het Rugpijnnetwerk heeft alle kwaliteit in huis die nodig is om uw rugpijn te behandelen.

Hernia

Specifieke rug aandoeningen: Hernia, of voluit hernia nuclei pulposi, is de aanduiding voor het uitpuilen van de kern van de tussenwervelschijf. Door genetisch zwakke vezels of door overbelasting kan de buitenste ring van de tussenwervelschijf beschadigd raken. De kern kan daardoor naar buiten uitpuilen. Gebeurt dit in de buurt van het ruggenmerg of bij een uittredende zenuw, dan heeft dat invloed op de geleiding van het zenuwstelsel. Er kunnen dan hernia symptomen ontstaan als uitstralende pijn, gevoelsstoornissen en krachtverlies. Een hernia gaat in ongeveer 80% van de gevallen vanzelf over.

Kanaalstenose

Kanaalstenose: Kanaalstenose is een vernauwing van het wervelkanaal. Door deze vernauwing kunnen zenuwbanen langdurig bekneld raken en beenpijn veroorzaken. Deze kanaalstenose symptomen treden vooral op tijdens het lopen of bij langdurig stilstaan. Kanaalstenose is een aandoening die in de meeste gevallen pas op latere leeftijd optreedt.

Spondylolisthesis

Spondylolisthesis: Spondylolisthesis is een verschoven wervel. Een wervel in de onderrug schuift over een lager gelegen wervel en dit kan klachten veroorzaken. Dit hoeft niet altijd. Sommige mensen lopen er jarenlang probleemloos mee rond. Maar er kan ook sprake zijn van lage rugpijn, een doof gevoel, tintelingen, pijn, spierverzwakking in het been en moeite met lopen. Bij staan en bewegen kunnen deze symptomen erger worden. Rust helpt, maar de verlichting is meestal maar tijdelijk.